Atnaujinta: 2018.02.15

 Kviečiame apsilankyti atnaujinamoje mūsų svetainėje

  Pagrindinis meniu 

Nuotekų tvarkymo renginiai     
Valymo įrenginių kainos
Montavimo darbų kainos
Talpyklos
Septikai
Priešgaisriniai rezervuarai
Riebalų gaudyklės
Siurblinės
Talpyklos (įvairios paskirties)
Drenažas
Įrenginių techninė priežiūra
 

 

  

Puikus pasiūlymas:
 Nuotekų valymo įrenginys NV-A-1 "Traidenis"
 1.159,00 EUR su PVM.
Įrenginys skirtas 4-5 asmenų (šeimos) gyvenamąjam namui

  

Palankiomis išperkamosios nuomos sąlygomis galite:

 • įsigyti įrenginius;
 • apmokėti jų montavimo darbus;

Sužinokite sąlygas ir pasirašykite finansavimo sutartis tiesiog pas mus.

Tel.: 8 640 35405

 

Nuotekų valymo įrenginiai
Inžineriniai tinklai
Aplinkotvarkos darbai
 

        Svetainės medis  > Nuotekų tvarkymo įrenginiai > Nuotekų valymo įrenginių techninė priežiūra (eksploatacija)

Nuotekų valymo įrenginių techninė priežiūra (eksploatacija)


Atliekame:

Nuotekų valymo įrenginių , jų sistemų techninę priežiūrą (eksploataciją).
   
   

Įrenginių savininkai:

 • Gyvenamųjų namų statybos bendrijos,
 • Gyvenamųjų namų statybos asociacijos,
 • Įmonės,
 • Organizacijos,
 • Valstybinės įstaigos,
 • Fiziniai asmenys (FA) 

Teikiamų paslaugų detalizacija:

 • Įvairaus našumo buitinių nuotekų valymo įrenginių aptarnavimo bei remonto darbai;
 • Nuotekų siurblinių aptarnavimas, bei remonto darbai;
 • Paviršinių nuotekų valymo įrenginių (naftos atskirtuvų/gaudyklių) aptarnavimo darbai;
 • Orapūčių techninės priežiūros ir remonto darbai;
 • Nuotekų laboratorinės kontrolės vykdymas;
 • Teršalų, išleidžiamų su nuotekomis,  apskaitos žurnalų pildymas;
 • Mokesčių už aplinkos teršimą paskaičiavimas;
 • Statistinių ataskaitos formų pildymas ir derinimas;
 • Būtinų aplinkosaugos dokumentų parengimas ir derinimas;

Tipiniai darbai, vykdomi pagal sutartį ir jų atlikimo periodiškumas:

 

Eil. Nr.

Darbų pavadinimas

Darbų periodiškumas

1

Tikrinti oro paskirstymą aerotanke tolygumą

Vieną kartą per mėnesį

2

Matuoti ištirpusio deguonies koncentraciją

Vieną kartą per mėnesį

3

Matuoti tūrinę dumblo koncentraciją

Vieną kartą per mėnesį

4

Atlikti orapūtės techninį aptarnavimą

Pagal poreikį, ne rečiau  kaip 1 kartą per metus

5

Atlikti vamzdyno skirto oro padavimui, techninį aptarnavimą

Pagal poreikį, ne rečiau  kaip 1 kartą per metus

6

Atlikti vamzdyno, skirto nuotėkų cirkuliacijai, techninį aptarnavimą

Pagal poreikį, ne rečiau  kaip 1 kartą per metus

7

Orapūtės remonto darbai

Pagal poreikį

8

Išvalytų nuotekų laboratorinis tyrimas

Vieną kartą per 3 mėnesius (kas ketvirtį)