Atnaujinta: 2018.02.15

 Kviečiame apsilankyti atnaujinamoje mūsų svetainėje

  Pagrindinis meniu 

Nuotekų tvarkymo renginiai     
Valymo įrenginių kainos
Montavimo darbų kainos
Talpyklos
Septikai
Priešgaisriniai rezervuarai
Riebalų gaudyklės
Siurblinės
Talpyklos (įvairios paskirties)
Drenažas
Įrenginių techninė priežiūra
 

 

  

Puikus pasiūlymas:
 Nuotekų valymo įrenginys NV-A-1 "Traidenis"
 1.159,00 EUR su PVM.
Įrenginys skirtas 4-5 asmenų (šeimos) gyvenamąjam namui

  

Palankiomis išperkamosios nuomos sąlygomis galite:

  • įsigyti įrenginius;
  • apmokėti jų montavimo darbus;

Sužinokite sąlygas ir pasirašykite finansavimo sutartis tiesiog pas mus.

Tel.: 8 640 35405

 

Nuotekų valymo įrenginiai
Inžineriniai tinklai
Aplinkotvarkos darbai
 

    

Sertifikuoti nuotekų valymo įrenginiai (Duomenys: SPSC)  Informacija atnaujinta 2010.10.28

Įvertinti nuotekų valymo įrenginiai   

Šiame skyriuje vartotojo patogumui vienoje vietoje pateikiama informacija apie SPSC atliktus tipinių gamyklinių nuotekų valymo įrenginių įvertinimus.

Atkreipiame dėmesį, kad galiojantys teisės aktai (LR aplinkos ministro 2006-09-11 įsakymas Nr. D1-412 "Dėl nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo") nustato skirtingą tipinių gamyklinių nuotekų valymo įrenginių įvertinimo tvarką (priklausomai nuo įrenginių našumo):

  • Mažiesiems (iki 50 GE) nuotekų valymo įrenginiams, kuriuos pagal LST EN 12566-3 nuo 2010-07-01 privaloma ženklinti CE ženklu, gamintojas (tiekėjas) privalo notifikuotoje įstaigoje atlikti tipinių gamyklinių nuotekų valymo įrenginių laboratorinius bandymus. Žemiau pateikiamas SPSC laboratorijoje išbandytų įrenginių sąrašas.
  • Didiesiems (virš 50GE) nuotekų valymo įrenginiams, būtini paskirtosios įstaigos išduoti atitikties sertifikatai, patvirtinantys valymo įrenginių, atitiktį techninio liudijimo reikalavimams. Žemiau pateikiami SPSC parengti nuotekų valymo įrenginių techniniai liudijimai ir pagal juos įvertintų gaminių sertifikatai.

Mažųjų (iki 50 GE) nuotekų valymo įrenginių sertifikavimas pagal LST EN 12566-3 nėra privalomas. Savanoriškai sertifikuoti nuotekų valymo įrenginiai taip pat pateikiami žemiau.

 

SPSC laboratorijoje išbandyti nuotekų valymo įrenginiai

GamintojasIšbandytas gaminysProtokolo Nr. ir data

UAB "Traidenis"

   

buitinių nuotekų valymo įrenginys NV-1

1397-CPD-001/A.3 (2010-06-29)

buitinių nuotekų valymo įrenginys NV-1

1397-CPD-002/B (2010-06-23)

buitinių nuotekų valymo įrenginys NV-1 su vandeniui nelaidžia paaukšta

1397-CPD-003/6.2 (2010-07-28)

buitinių nuotekų valymo įrenginys NV-1

1397-CPD-004/C.5 (2010-06-29)

UAB "Plastic Formo"

buitinių nuotekų valymo įrenginys ANVI-0,8

1397-CPD-011/B (2010-09-24)

Pastabos:

  • SPSC laboratorija atsako tik už įvertinimui pateikto valymo įrengimo bandymo rezultatus.
  • Už teisingą bandymų rezultatų naudojimą savo CE deklaracijose atsako pats gamintojas (tiekėjas).
  • Laboratorinių bandymų protokolai yra gamintojo nuosavybė, todėl laboratorija negali skelbti jų turinio.
  • Informacija sąraše skelbiama, tik gavus raštišką gamintojo prašymą. 

 

SPSC parengti nuotekų valymo įrenginių techniniai liudijimai

Užsakovas Produkto pavadinimas Techninio liudijimo žymuo Patvirtinimo data

UAB "Traidenis"

HNV-P ir HNV-N tipo buitinių nuotėkų aerobiniai biologinio valymo įrenginiai virš 50 SGS

NTL-01-048:2008

2008-01-14

UAB "August ir Ko"

AT tipo buitinių nuotekų biologiniai reaktoriai virš 50 SGS

NTL-01-050:2008

2008-08-27

 

SPSC išduoti nuotekų valymo įrenginių sertifikatai

Atitikties sertifikatai pagal techninius liudijimus
Sertifikatas, išdavimo ir galiojimo datosGaminys ir gaminio tipasAtitiktis įvertinta pagalGamintojas
SPSC-8270A
2008-10-03
2011-01-21 
buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai
pratekamojo tipo su įkrova ir pirminiu nusodintuvu: HNV-P-8I, HNV-P-9I, HNV-P-10I, HNV-P-11I, HNV-P-12I, HNV-P-13I, HNV-P-14I, HNV-P-15I, HNV-P-16I, HNV-P-17I, HNV-P-18I, HNV-P-19I, HNV-P-20I, HNV-P-21I, HNV-P-22I, HNV-P-23I ir HNV-P-24I (dviejų dalių (anoksinė ir aeracinė) aerotankas, pirminis ir antrinis nusodintuvai integruoti vienoje talpykloje perteklinis dumblas šalinamas į atskiroje talpoje įrengtą dumblo stabilizatorių orapūtė montuojama šalia įrenginio) 
esminius
NTL-01-048:2008 reikalavimus 
UAB "Traidenis" 
SPSC-8271A
2008-10-03
2011-01-21 
buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai
pratekamojo tipo su įkrova ir pirminiu nusodintuvu: HNV-P-25II, HNV-P-26II, HNV-P-27II, HNV-P-28II, HNV-P-29II, HNV-P-30II, HNV-P-31II, HNV-P-32II, HNV-P-33II, HNV-P-34II, HNV-P-35II, HNV-P-40II, HNV-P-45II, HNV-P-50II ir HNV-P-55II (dviejų dalių (anoksinė ir aeracinė) aerotankas ir pirminis nusodintuvas integruoti vienoje talpykloje, antrinis nusodintuvas - atskiroje talpykloje perteklinis dumblas šalinamas į atskiroje talpoje įrengtą dumblo stabilizatorių orapūtė montuojama šalia įrenginio) 
esminius
NTL-01-048:2008 reikalavimus 
UAB "Traidenis" 
SPSC-8272A
2008-10-03
2011-01-21 
buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai
aerobiniai pratekamojo tipo su įkrova: HNV-N-8I, HNV-N-9I, HNV-N-10I, HNV-N-11I, HNV-N-12I, HNV-N-13I, HNV-N-14I, HNV-N-15I, HNV-N-16I, HNV-N-17I, HNV-N-18I, HNV-N-19I, HNV-N-20I, HNV-N-21I, HNV-N-22I, HNV-N-23I ir HNV-N-24I (dviejų dalių (anoksinė ir aeracinė) aerotankas ir antrinis nusodintuvas integruoti vienoje talpykloje perteklinis dumblas šalinamas į atskiroje talpoje įrengtą dumblo stabilizatorių orapūtė montuojama šalia įrenginio) 
esminius
NTL-01-048:2008 reikalavimus 
UAB "Traidenis" 
SPSC-8273A
2008-10-03
2011-01-21 
buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai
aerobiniai pratekamojo tipo su įkrova: HNV-N-25II, HNV-N-26II, HNV-N-27II, HNV-N-28II, HNV-N-29II, HNV-N-30II, HNV-N-31II, HNV-N-32II, HNV-N-33II, HNV-N-34II, HNV-N-35II, HNV-N-40II, HNV-N-45II, HNV-N-50II ir HNV-N-55II (dviejų dalių (anoksinė ir aeracinė) aerotankas ir antrinis nusodintuvas integruoti atskirose talpyklose perteklinis dumblas šalinamas į atskiroje talpoje įrengtą dumblo stabilizatorių orapūtė montuojama šalia įrenginio) 
esminius
NTL 01-048:2008 reikalavimus 
UAB "Traidenis" 
SPSC-8819
2010-04-06
2013-04-06 
buitinių nuotekų valymo biologiniai reaktoriai
AT-75 AT-100 AT-120 AT-150 AT-200 ir AT-250: - aerobiniai pratekamojo tipo su veikliuoju dumblu - anaerobinė-anoksinė ir aeracinė kameros bei antrinis nusodintuvas integruoti vienoje talpykloje - perteklinis dumblas šalinamas į dumblo stabilizatorių, kuris įrengiamas atskiroje takpykloje - orapūtė montuojama šalia įrenginio
esminius
NTL-01-050:2008 reikalavimus
UAB "AUGUST IR KO"
Atitikties sertifikatai pagal standarto LST EN 12566-3 reikalavimus (savanoriškas sertifikavimas)
Sertifikatas, išdavimo ir galiojimo datosGaminys ir gaminio tipasAtitiktis įvertinta pagalGamintojas
SPSC-8261A
2008-10-03
2010-12-21
buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai
pratekamojo tipo su įkrova ir pirminiu nusodintuvu: HNV-P-5, HNV-P-6 ir HNV-P-7 (dviejų dalių (anoksinė ir aeracinė) aerotankas, pirminis ir antrinis nusodintuvai integruoti vienoje talpykloje perteklinis dumblas šalinamas į atskiroje talpoje įrengtą dumblo stabilizatorių orapūtė montuojama šalia įrenginio)
esminius LST EN 12566-3:2007 reikalavimus, išskyrus valymo efektyvumo nustatymo metodąUAB "Traidenis"
SPSC-8262A
2008-10-03
2010-12-21
buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai
aerobiniai pratekamojo tipo su įkrova: HNV-N-5, HNV-N-6 ir HNV-N-7 dviejų dalių (anoksinė ir aeracinė) aerotankas ir antrinis nusodintuvas integruoti vienoje talpykloje perteklinis dumblas šalinamas į atskiroje talpoje įrengtą dumblo stabilizatorių orapūtė montuojama šalia įrenginio
esminius LST EN 12566-3:2007 reikalavimus, išskyrus valymo efektyvumo nustatymo metodąUAB "Traidenis"
SPSC-8424
2008-07-25
2011-07-25
buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginys
NVS-1: aerobinis pratekamojo tipo su veikliuoju dumblu tik naudojimui komplekte su septiku perteklinis dumblas šalinamas į dumblo sausinimo maišą orapūtė montuojama šalia įrenginio
esminius LST EN 12566-3:2007 reikalavimus, išskyrus valymo efektyvumo nustatymo metodąUAB "Traidenis"
SPSC-8429
2008-08-04
2011-08-04
buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai
BV-GP-0,8 BV-GP-1 BV-GP-1,5 BV-GP-2 BV-GP-3 BV-GP-4 ir BV-GP-5:
- aerobiniai pratekamojo tipo su veikliuoju dumblu;
- montuojami į betoninius žiedus;
- grotos, aeracinė kamera ir antrinis nusodintuvas integruoti vienoje talpykloje;
- perteklinis dumblas šalinamas asenizaciniu būdu;
- orapūtė montuojama šalia įrenginio
esminius LST EN 12566-3:2007 reikalavimus, išskyrus valymo efektyvumo nustatymo metodąUAB "Švaistė"
SPSC-8550
2008-12-23
2011-12-23
buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai
ŠVBVI-1.0VB, ŠVBVI-1.5VB ir ŠVBVI-2.5VB:
aerobiniai pratekamojo tipo su veikliuoju dumblu;
- pirminis nusodintuvas, aeracinė kamera ir antrinis nusodintyvas integruoti vienoje talpykloje;
- perteklinis dumblas šalinamas asenizacinius būdu
esminius LST EN 12566-3:2007 reikalavimus, išskyrus valymo efektyvumo nustatymo metodąUAB "Švarus vanduo"
SPSC-8564
2009-01-15
2012-01-15
buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai
ŠVBVI-3.0VB ir ŠVBVI-5.0VB:
- aerobiniai pratekamojo tipo su veikliuoju dumblu;
- pirminis nusodintuvas yra atskiroje talpykloje, aeracinė kamera ir antrinis nusodintuvas yra integruoti vienoje talpykloje;
- perteklinis dumblas šalinamas asenizaciniu būdu
esminius LST EN 12566-3:2007 reikalavimus, išskyrus valymo efektyvumo nustatymo metodąUAB "Švarus vanduo"
SPSC-8565
2009-01-15
2012-01-15
buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai
ŠVBVI-8.0VB ir ŠVBVI-10.0VB
esminius LST EN 12566-3:2007 reikalavimus, išskyrus valymo efektyvumo nustatymo metodąUAB "Švarus vanduo"
SPSC-8719
2009-09-14
2012-09-14
buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai
aerobiniai pratekomojo tipo su bioįkrova: FEL-4, FEL-10 ir FEL-15 (aerotankas ir antrinis nusodintuvas integruoti vienoje talpykloje perteklinis dumblas šalinamas asenizaciniu būdu orapūtė montuojama šalia įrenginio)
esminius LST EN 12566-3:2006+A1:2009 reikalavimus, išskyrus valymo efektyvumo nustatymo metodąUAB "Feliksnavis"
SPSC-8905A
2010-10-07
2013-09-24
buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai
ANVI-0.8 ANVI-1, ANVI-1.5, ANVI-2, ANVI-2.5 ANVI-3:
- aerobiniai pratekamojo tipo su veikliuoju dumblu;
- pirminis nusodintuvas, aeracinė kamera ir antrinis nusodintuvas integruoti vienoje talpykloje;
- perteklinis dumblas šalinamas asenizaciniu būdu;
- orapūtė montuojama šalia įrenginio
esminius LST EN 12566-3:2006+A1:2009 reikalavimusUAB "Plastic Formo"